Betonipäällysteen vaatimukset


Betonikivien ominaisuudet ovat standardin SFS-EN 1338 (päällystekivet) ja SFS-EN 1339 (päällystelaatat)
vaatimusten mukaisia.
Päällystekivien ja -laattojen yläpinnoissa ei saa näkyä halkeilua, hilseilyä tai muita virheitä.
Kaksikerroskivissä ei saa esiintyä kerrosten irtoamista toisistaan.

Ohje:

Suolojen (kalkkihärmeen) kiteytyminen kivien pintaan ei huononna kivien käyttöominaisuuksia,
eikä sitä pidetä merkittävänä (Infra RYL2006).

Betonikivien ja -laattojen kelpoisuus tarkastetaan ennen niiden asentamista. Tuote on vaatimusten mukainen,
jos sen pintakäsittely tai väri ei poikkea merkittävästi valmistajan toimittamien ja ostajan hyväksymien
näytteiden pintakäsittelystä eikä väristä.

Ohje:

Kivien ja laattojen pintakäsittelyn tasaisuuden vaihtelu voi aiheuta raaka-aineiden ominaisuuksien
ja kovettumisen vaihtelusta, jota ei voi välttää eikä sitä pidetä merkittävänä.
Kivien ja laattojen värin tasaisuuden vaihtelu voi aiheutua värjäyksen, raaka-aineiden ja
kovettumisen vaihtelusta, mitä ei voida välttää, eikä sitä pidetä merkittävänä (Infra RYL2006).

Lue Härmelausunto >>