HB -Priima -väliseinälevyjen asentaminen

HB-Priima -seinät muurataan ohutsaumamuurausmenetelmällä. Kantamattomat seinät voidaan myös muurata käyttämällä tarkoitukseen soveltuvaa kiviliimaa. HB -Priima -väliseinälevyn ja laastinvälinen tartuntalujuus on testattu HB -Priima -ohutsaumalaastilla sekä JuHo -ohutsaumamuurauslaastilla. Muita laasteja käytettäessä ei HB-Betoniteollisuus Oy ota vastuuta mahdollisista halkeiluista, mitkä voidaan osoittaa johtuvan käytettävästä laastista. Ensimmäisen kerroksen vaakasauma muurataan muurauslaastia M100/600, jotta ohutsaumamuurauksen lähtö saadaan suoraksi ja oikeaan korkeusasemaan. Kun lattiassa on lattialämmitys, on syytä käyttää bitumihuopakaistaa levyn ja lattian välissä. Bitumihuopakaista vähentää lämpötilaeroista johtuvien muodonmuutosten siirtymistä lattiasta seiniin ja siten vähentää seinän halkeilujen riskejä.

Seinää muuratessa tulee lämpötilan olla vähintään +10 °C ja tilan hyvin tuulettuva. Lisälämmityksen tarve tulee arvioida tapauskohtaisesti. Liian voimakkaita lämmityslaitteita ei tule käyttää, jotta lämpötilaerot eivät kasva suuriksi. Lämpötila- ja kosteuserot voivat aiheuttaa halkeamia seinään. Muurauksessa tulee muistaa suunnitellut liikuntasaumat. Ovien pielissä on joissakin tapauksissa syytä valaa HB -Priima -väliseinälevyn ensimmäinen ontelo täyteen juotoslaastia. Tämä tulee kyseeseen erityisesti silloin, kun ovena käytetään raskasta ja isoa ovea. Oven karmien kiinnittäminen helpottuu ja aukon pielestä tulee jäykempi.

HB -Priima -väliseinälevyjen reiät mahdollistavat putkien ja sähköjohtojen vetämisen seinärakenteen sisällä pystysuuntaisesti. Uralevyt mahdollistavat myös vaakavetojen tekemisen. HB -Priima -rakenteita ei saa ns. roilottaa. Sähkörasiat voidaan myös asentaa helposti kiinni HB -Priima -väliseinälevyyn. Sähkörasioita varten porataan reikä käyttäen 74 mm:n rasiaporaa. HB -Priima -rakenteeseen tehtävä reikä saa olla maksimissaan (korkeus x leveys) 300 mm x 120 mm.

Kuva: HB -Priima 88 -väliseinälevyn nurkkaratkaisu

Kuva: HB -Priima 130 -väliseinälevyn nurkkaratkaisu

HB -Priima -väliseinän muuraaminen; Ei-kantavaseinä

 1. Mittaa väliseinien paikat ja asenna HB -Priima -aloituslistat kiinni valmiiseen seinään, mistä muurattava seinä alkaa.
 2. Asenna väliaikaiset pystyohjaustuet noin 1,5 metrin välein siten, että asennettava seinä tulee tukien etupuolelle. Tarkista suoruus.
 3. Aloita asentaminen tekemällä raakavalun päälle valmiiseen lattiapintaan ulottuva ”valupenkki” muurauslaastista.
 4. Asenna HB -Priima -väliseinälevyt urapuoli alaspäin.
 5. Asenna HB -Priima -väliseinälevyt peräkkäin niin, että pystysaumojen uros- ja naaraspontit on mahdollisimman tiiviisti toisissaan kiinni. Käytä tarvittaessa pystysaumoissa nokkalaastia. HB -Priima -väliseinälevyjä ei ole suunniteltu limitettäväksi nurkista, vaan ne muurataan ns. ”votsiin”. HB -Priima130 -väliseinälevyssä on erilliset kulmalevyt, joten tällä harkkotyypillä nurkat voidaan limittää.
 6. Varmista, että HB -Priima -väliseinälevyt ovat suorassa, esimerkiksi vesivaa’alla.
 7. Aloita toinen levykerros levittämällä ohutsaumamuurauslaastia HB -Priima -väliseinälevyn reunoille ohut kerros.
 8. Asenna HB-Priima -väliseinälevy niin, että levy limittyy alemman levyn kanssa puolen levyn verran. Käytä limityksen varmistamiseksi puolikkaita levyjä muurattavan seinän päädyissä joka toisessa levykerroksessa.
 9. Paina HB -Priima -väliseinälevy tiiviisti kiinni laastiin ja poista reunoille pursunut laasti pois muurauskauhalla. Tämän jälkeen ei levyjä saisi liikuttaa, jotta laastin ja levynvälinen tartunta ei heikkene.
 10. Varmista suoruus esimerkiksi vesivaa’alla.
 11. Kiinnitä HB -Priima -väliseinälevy valmiiseen seinään K600- jaolla naulatulpalla tai muulla vaihtoehtoisella kiinnikkeellä. Kun käytetään HB -Priima -aloituslistaa, porataan levyn läpi reikä niin, että reikä osuu samalle kohtaa, kuin aloituslistan valmis reikä. Reikä porataan riittävän syvälle seinään, mihin HB -Priima -seinä kiinnitetään. Porattuun reikään lyödään oikean kokoinen naulatulppa. Nurkkaliitoksissa käytetään esim. Fischer-naulatulppaa N 8 x 100. Lähtölistat ja teräsvanteet kiinnitetään Fischer-naulatulpalla N 5 x 30 FZ.
 12. Aukonylityksissä käytetään HB -Priima -aukonylityslistaa. Aukonylityslista on tuettava muurauksen ja laastin kovettumisen ajaksi alhaalta. Kantavissa seinissä ja jäykkyyttä vaativissa aukonylityksissä on syytä käyttää uralevyjä kohdan Aukonylitykset – ohjeen mukaisesti. Aukonylityksissä käytetään aina nokkalaastia riittävän kantavuuden saamiseksi. Kantavissa seinissä tulee aukonyläpuolisen HB -Priima -väliseinälevyn yläpuoliseen vaakasaumaan asentaa reikänauha toimimaan raudoitteen ja vähentämään halkeilujen riskejä.