HB -Priiman aukonylitykset

Kantavien Priima-rakenteiden aukonylityksissä käytetään ns. uraharkkoja. Uraharkkoja on valmiiksi mukana lavoilla. Aukot suunnitellaan seinämäisinä palkkeina ohjeen RIL 206-2010 kohdan 6.6.4 mukaisesti. Kantavissa aukoissa on aina oltava vähintään kaksi HB-Priimaa päällekkäin. Aukkojen ylityksissä on suositeltavaa käyttää HB -Priima -ylityslistaa. Ylityslista asennetaan aukon päälle ja lista tuetaan muurauksen ja laastin kovettumisen ajaksi alhaalta päin. Ylityslistan päälle asennetaan raudoitukseksi 7 mm paksu ruostumaton harjateräs välikkeiden päälle niin, että teräs on irti vähintään 15 mm ylityslistasta. Tämän jälkeen aukonylityslistan ja raudoituksen päälle asennetaan HB -Priima -uralevyt.

Uralevyjä tulee olla niin, että niitä tulee raudoituksen koko matkalle. Uralevyt muurataan, kuten urattomatkin HB -Priima -väliseinälevyt käyttäen nokkalaastia. Kun uralevyt ovat paikallaan, kaadetaan HB-Priimojen aukkoihin ylhäältäpäin juotoslaastia. Juotoslaastia kaadetaan niin paljon, että voidaan olla varmoja siitä, että uralevyn ura tulee täyteen laastia ja raudoitus on ympäriinsä laastin peitossa. Halkeilujen välttämiseksi, on uralevyn yläpuoliseen laastisaumaan laitettava reikänauha raudoitukseksi.

Kuva: Aukonylitys HB -Priima 88 -väliseinälevyllä

Kuva: Aukonylitys HB -Priima 130 -väliseinälevyillä