HB -Priima -väliseinän pinnoittaminen

HB -Priima -väliseinä pinnoitetaan kuten kiviainespinnat yleensä. Yleisimpiä tapoja ovat:

• tasoite ja maalaus tai tapetti
• tasoite ja ohutpinnoite
• tasoite, vesieristys ja laatoitus (kosteissa tiloissa)
• maalaus
• ohutpinnoite

Kahta viimeksi mainittua pinnoitustapaa käytettäessä saumakuvio jää näkyviin ja muurauksen laadulle asetettavat vaatimukset korostuvat. HB -Priima -väliseinän kosteus tulee varmistaa ennen seinän pinnoitusta, ettei kosteus ole yli 4 %. Jos HB -Priima -seinän kosteutta ei ole varmistettu mittauksella, on suositeltavaa, että yli 3 metrin pituisiin keraamisilla laatoilla päällystettäviin seiniin tehdään pystysuoria silikonisaumoja 1,2 metrin välein. Nurkissa ja kulmissa on syytä käyttää vahvikekangasta, jotta vältytään halkeamilta rakenteiden eläessä. Vahvikekangasta on myös suositeltavaa käyttää aukkojen nurkissa ja muissa paikoissa, missä epäillään olevan riskejä halkeiluille.

Kuva: HB -Priiman seinärakenne