HB -Priima rakenteiden suunnittelu

HB-Priima – seinät suunnitellaan eurokoodi EN 1996-1 standardin mukaisesti. Suunnittelussa on suositeltavaa käyttää RIL 206-2010 Muurattujen rakenteiden suunnitteluohjetta. Ohje sisältää standardin EN 1996-1:n sekä taulukkomitoitusohjeet palotilanteissa. Harkkokäsikirjasta löytyy myös mitoitusohjeita sekä laskentamalleja kantavien rakenteiden suunnitteluun.

Suunnitteluperusteet

HB-Priima – rakenteet suunnitellaan raudoittamattomana.  On huomioitavaa, että laastin ja HB-Priiman välinen tartuntalujuus on määritetty HB-Priima – ohutsaumamuurauslaastille ja JuHo - ohutsaumamuurauslaastille sekä Tremco Illbruck PU700 kiviliimalle. Käytettäessä muita muurauslaasteja tai liimoja, ei HB-Betoniteollisuus Oy ota vastuuta mahdollisista vioista seinässä.

Seinän pituus ja korkeus

100 mm leveiden tai yli HB-Priima – väliseinien korkeuden ja pituuden raja-arvot määritetään suhteessa paksuuteen RIL 206-2010 liite F:n mukaisesti. Raja-arvot on kuvattuna kolmena eri tuentatapauksena alla olevissa kuvissa. Huomioitavaa on, että jatkuvan seinän maksimipituutta rajaa liikuntasaumaväli. Seinän ollessa tuettu ylhäältä, mutta ei sivuilta, rajoitetaan korkeus arvoon 30t, missä t on HB-Priima väliseinälevyn leveys.

Liikuntasaumat

Halkeamien estämiseksi on HB-Priima – rakenteisiin syytä suunnitella liikuntasaumoja. Liikuntasaumojen välimatkat tulee aina suunnitella tapauskohtaisesti.. Liikuntasaumat tulee suunnitella erityisesti silloin, kun on riski siihen, että rakennukseen syntyy liikettä. Liikettä voi olla esimerkiksi; epäjatkumakohdat muissa rakennusosissa, ontelolaattojen taipumat yms. Liikuntasauma tulee suunnitella myös rakenteeseen aina, kun seinän pituus on yli 6,0 m.

Kuva: Seinän pituus ja korkeus