HB-Vallikiven päätyrakenne mahdollistaa siistien kaarien ja kulmien tekemisen helposti. Kaarevan muurin ja aidan tekeminen tapahtuu latomalla kivet haluttuun muotoon kahden metrin minimisäteellä. Tasaisen kaarenmuodon aikaansaamiseksi käytetään apuna narua, jolla piirretään merkki halutulle säteelle. Kulmat, joiden asteluku on 45°, loksahtavat paikoilleen itsestään (Kuva 7.1). Kulma tehdään kiveä kääntämällä. Kaarevissa muureissa on syytä huomioida mahdollinen maanpaineen aiheuttama puristus tai vetorasitus.