Tarjouspyyntölomake - portaat

Jotta pystyisimme antamaan sinulle tarvitsemistasi portaista tai
muista porrastehtaan tuotteista
oikeilla hinnoilla olevan edullisimman
tarjouksen mahdollisimman nopeasti, tarvitsemme oikeat lähtötiedot
.

 


Liitä porraspiirustukset tai muut MITOITETUT piirustukset, jotka sisältävät seuraavat tiedot (portaiden leveys, yhden etenemän mitta, yhden nousun mitta, kerroskorkeus)
Askelmien ja rintauksien pinnan laatuTarjouksen pyytäjän yhteystiedot